Spring naar content

Inkomensaanvulling Verzekering

voor apothekers in dienstverband

Kuijpers & Kuijpers heeft een verzekeringsoplossing ontwikkeld ten behoeve van de cao voor apothekers in dienstverband: de Inkomensaanvulling verzekering. Deze verzekering biedt een gegarandeerde aanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid, tot 70 procent van het laatstverdiende salaris en tot maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

Volledige en betaalbare bescherming

Als je als apotheker in loondienst getroffen wordt door arbeidsongeschiktheid, ben je financieel erg kwetsbaar. Het gevolg van arbeidsongeschiktheid is dat het inkomen op den duur fors kan terugvallen. In de nieuwe cao is een oplossing gevonden welke geheel door werkgevers wordt gefinancierd. Individueel iets afsluiten of regelen kan natuurlijk nog steeds, maar kent vaak een ander prijskaartje.

Met de Inkomensaanvulling Verzekering wordt een forse inkomensdaling voorkomen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering geldt voor alle salarissen tot € 200.000 per jaar.

Ik ben werkgever

Bent u werkgever in een zelfstandige openbare apotheek en wilt u graag meer weten over de Inkomensaanvulling Verzekering voor apothekers in dienstverband?

Ik ben werknemer

Bent u apotheker in dienstverband en niet werkzaam bij een zelfstandige openbare apotheek en wilt u zich werkloos of arbeidsongeschikt melden?