Skip to content

Voor werknemers

De Inkomensaanvulling Verzekering is specifiek voor apothekers in dienstverband ontwikkeld. Uw werkgever betaalt de premie voor deze verzekering. Deze verzekering vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aan, zodra de WIA-uitkering is ingegaan, aan tot 70 procent van het salaris voor uw eerste ziektedag.

Arbeidsongeschikt melden

Als medewerker bent u financieel erg kwetsbaar als u door arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. Het UWV wordt bepalend voor het arbeidsongeschiktheidspercentage en de begeleiding indien je een WIA-uitkering ontvangt.

Volledige bescherming

Het kan voorkomen dat als u arbeidsongeschikt bent u in de WIA belandt.  De Inkomensaanvulling Verzekering vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot 70 procent van het salaris voor uw eerste ziektedag. Net zolang als u arbeidsongeschikt blijft, tot aan maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

Alles over de Apotheker inkomensaanvulling verzekering

De Inkomensaanvulling Verzekering voor Apothekers in dienstverband beschermt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd toe. Indien er een WIA-uitkering door het UWV verstrekt wordt, wordt het inkomen tot 70% van het inkomen voor de eerste ziektedag aangevuld indien dat nodig is.

Als medewerker in loondienst heeft u recht op begeleiding bij ziekte. Ook heeft u recht op loondoorbetaling. Bij ziekte of ongeval meldt u dit zo spoedig mogelijk bij uw werkgever indien daaruit arbeidsverzuim ontstaat. Indien het verzuim langer aanhoudt, maar uiterlijk in de 42e week van ziekte meldt uw werkgever het voortgaande arbeidsverzuim bij de verzekeringsmaatschappij. Vanaf dat moment gaat ook de WIA-verzekeraar ten behoeve van de Inkomensaanvulling Verzekering uw herstel volgen. Dat kan actief gebeuren maar zal in de eerste twee ziektejaren op enige afstand gebeuren. Immers de ziekteverzuimverzekering neemt hierin een eerste positie in. Echter indien u na twee ziektejaren door het UWV een WIA-uitkering krijgt toegezegd, start de WIA-verzekeraar met actief volgen. Daarvoor werkt zij samen met Be Suitable. Be Suitable is een deskundige dienst welke de specifieke kennis in huis heeft om werkgever en werknemer te helpen bij het proces van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid.