Skip to content

Voor werknemers

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering voor de Verpleeghuizen & Verzorgingshuizen & Thuiszorgsector (VVT) is speciaal ontwikkeld voor werknemers in de VVT-sector. Heeft uw werkgever al de VVT Inkomensaanvulling Verzekering voor u afgesloten? Dan vergoedt deze verzekering de wettelijke verslechtering van de korte uitkeringsduur waarmee u te maken krijgt als u werkloos of arbeidsongeschikt bent. Bovendien vult deze verzekering bij arbeidsongeschiktheid de WIA-uitkering aan tot 70 procent van uw oorspronkelijke salaris.

Als medewerker in de VVT-sector bent u financieel erg kwetsbaar als u door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. In de huidige CAO worden deze zaken sterk verbeterd per 1 oktober 2022.

Volledige en betaalbare bescherming

Onze oplossing voor deze financiële kwetsbaarheid voldoet daar al aan. In de VVT Inkomensaanvulling Verzekering zijn twee met elkaar samenhangende dekkingen geregeld: de VVT PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) en de VVT WIA Hiaat Uitgebreid.

VVT PAWW

Deze verzekering zorgt voor een langere uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Vóór 2016 keerde het UWV maximaal 38 maanden uit – afhankelijk van het arbeidsverleden. Tegenwoordig is dit nog maar maximaal 24 maanden. De VVT PAWW vergoedt volledig het verschil tussen de langere uitkeringsduur van vóór 2016 en de kortere uitkeringsduur van nu.

In onderstaand voorbeeld leggen we het uit:

Esther verliest na 18 jaar trouwe dienst haar baan en ontvangt een WW-uitkering van het UWV. Vóór 2016 zou zij op basis van zijn arbeidsverleden wettelijk 18 maanden een uitkering ontvangen. Met de huidige regeling krijgt zij van het UWV slechts 14 maanden uitgekeerd. Voor Esther betekent dit dat zij dus vier maanden minder WW-uitkering ontvangt, dan waar zij volgens de oude regeling recht op zou hebben. Daarom ontvangt Esther vanuit de VVT PAWW nog vier maanden extra uitkering, als haar uitkering bij het UWV na 14 maanden stopt.

 VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Het kan voorkomen dat als je arbeidsongeschikt raakt en in de WIA belandt, je na een tijdje minder dan 70 procent van het laatstverdiende salaris krijgt uitgekeerd. De VVT WIA Hiaat Uitgebreid vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot 70 procent van het laatstverdiende salaris. Net zolang als je arbeidsongeschikt bent, tot aan maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

Alles over de VVT Inkomensaanvulling Verzekering

De VVT Inkomensaanvulling verzekering is de oplossing voor de verplichte PAWW-regeling van Stichting PAWW mét bijbehorende aanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris voor hetzelfde geld.

Volledige en betaalbare bescherming

Als je als werknemer in de VVT-sector getroffen wordt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, ben je financieel erg kwetsbaar. En individueel iets afsluiten of regelen? Dat is vaak duur. Met de VVT Inkomensaanvulling Verzekering wordt op collectieve basis een forse inkomensdaling voorkomen bij werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat is veel beter en veel goedkoper.

Deze alternatieve oplossing biedt twee met elkaar samenhangende dekkingen:

1. VVT PAWW

Deze verzekert een langere uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en vervangt volledig de regeling van de Stichting PAWW.

2. VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Deze biedt een gegarandeerde uitkering bovenop de UWV- en PFZW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris.

Veel meer voor hetzelfde geld!

De VVT Inkomensaanvulling verzekering biedt dus dezelfde PAWW regeling én (vooral) de inkomens-beschermingsgarantie bij arbeidsongeschiktheid tot 70% van het oude salaris toe.
De oude premie voor de PAWW komt bovendien te vervallen.
De werkgever houdt de nieuwe premie over het loon in op het salaris en draagt deze (in)direct af aan de verzekeringsmaatschappij.

De sociale Zekerheid-rekentool 
Deze geeft inzicht in de financiële toekomst van een VVT medewerker bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er wordt zichtbaar gemaakt wanneer welke uitkering volgt en van welke instantie deze afkomstig is. De nieuwe CAO, de wetgeving over ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, transitievergoeding en nog veel meer is in euro’s, procenten inkomensdaling en grafische plaatjes terug te zien. Op maat van de situatie van het individu, de uitkeringen van het Pensioenfonds, de verzekering, UWV etc.

Meer weten?
U staat niet alleen! Bel of e-mail ons via : T. 076-205 51 31 of info@kuijpers-kuijpers.nl.

De VVT Inkomensaanvulling verzekering is een collectieve verzekering voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). Zij is ontwikkeld ten behoeve van de werknemers in de VVT-sector. In de VVT CAO is geregeld dat én het PAWW-risico én de WIA HIAAT Uitgebreid verzekering verzekerd moeten zijn met ingang van 1 oktober 2022.

De VVT Inkomensaanvulling verzekering voldoet aan de eisen van de PAWW en de WIA HIAAT Uitgebreid 70% dekking.

Volledige en betaalbare bescherming

Als je als werknemer in de VVT-sector getroffen wordt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, ben je financieel erg kwetsbaar. In de VVT CAO wordt dat dus opgelost.

Met de VVT Inkomensaanvulling Verzekering wordt een forse inkomensdaling voorkomen bij werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering biedt twee met elkaar samenhangende dekkingen:

VVT PAWW

Deze verzekert een langere uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en vervangt volledig de regeling van de Stichting PAWW.

Deze verzekering zorgt voor een langere uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Vóór 1-1-2016 keerde het UWV maximaal 38 maanden uit – afhankelijk van het arbeidsverleden. Tegenwoordig is dit nog maar maximaal 24 maanden. De VVT PAWW vergoedt volledig het verschil tussen de langere uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de kortere uitkeringsduur van nu. Op dit moment bent u hiervoor verplicht, in het kader van de CAO, aangesloten bij de Stichting PAWW.

In onderstaand voorbeeld leggen we de regeling uit:

Caroline verliest na 18 jaar trouwe dienst haar baan en ontvangt een WW-uitkering van het UWV. Vóór 1-1-2016 zou zij op basis van zijn arbeidsverleden wettelijk 18 maanden een uitkering ontvangen. Met de huidige regeling krijgt zij van het UWV slechts 14 maanden uitgekeerd. Voor Caroline betekent dit dat zij dus vier maanden minder WW-uitkering ontvangt, dan waar zij volgens de oude regeling recht op zou hebben. Daarom ontvangt Caroline vanuit de VVT PAWW nog vier maanden extra uitkering, als haar uitkering bij het UWV na 14 maanden stopt. Dit is dus deel één van de verzekering.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Dit tweede en belangrijkste verzekeringsonderdeel biedt een gegarandeerde uitkering bovenop de UWV- en PFZW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris.

Het kan voorkomen dat als u arbeidsongeschikt bent en in de WIA belandt, u na een tijdje minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris krijgt uitgekeerd. De VVT WIA Hiaat Uitgebreid vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot 70 procent van uw laatstverdiende salaris. Net zolang als u arbeidsongeschikt blijft, tot aan maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

In onderstaand voorbeeld leggen we de regeling uit:

Eefje raakt volledig arbeidsongeschikt. zij verdiende € 3.250,- bruto per maand (fulltime). In het eerst jaar van ziekte ontvangt zij 100 % van haar laatstgenoten salaris. Vervolgens ontvangt zij in het tweede jaar van ziekte 70 % van haar salaris. Daarna ontvangt zij bij voortdurende arbeidsongeschiktheid een uitkering van het UWV. De UWV uitkering is samen met de PFZW-uitkering echter niet voldoende om de inkomensterugval te stoppen.

Gelukkig heeft <WERKGEVER> ook de VVT inkomens Aanvulling Verzekering geregeld. Deze verzekering zorgt ervoor dat Eefje niet terugvalt naar een wettelijke uitkering (VVU) en een kleine aanvulling van het Pfzw wat zou zorgen voor een uitkering van € 1.365,- per maand maar krijgt Eefje een aanvulling tot 70 % van haar laatstgenoten salaris, zijnde € 2.275,- per maand.  Schematisch als volgt:

Extra’s

-hogere verzekerde bedragen
-bredere doelgroepomschrijving
-scherpe premie
-prima prijs-/kwaliteit verhouding
-gratis CAO software om de financiële fitheid van een zieke of arbeidsongeschikte VVT medewerker in beeld te brengen
-uitgebreide implementatie hulp
-harde garanties
-gratis overstap service
-gratis hulp bij beëindiging lopende contracten
-gratis hulp bij veilig stellen rechten bij Stichting PAWW
-gratis hulp bij veilig stellen rechten van VVT medewerkers in lopende WIA contracten

Wat houdt de VVT Inkomensaanvulling Verzekering in?

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering is ontwikkeld voor werknemers in de VVT-sector (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg). Deze verzekering herstelt de wettelijke verslechtering van de korte uitkeringsduur waarmee u te maken krijg als u werkloos of arbeidsongeschikt bent. Daarnaast bent u beschermd tegen forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid.

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering bestaat uit twee met elkaar samenhangende dekkingen:

• de VVT PAWW (Private Aanvulling WW en WGA)
• de VVT WIA Hiaat Uitgebreid.

VVT PAWW

Vóór 1-1-2016 was de maximaal mogelijke uitkeringsduur bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (bij de loongerelateerde uitkering) 38 maanden. Vanaf 1-1-2016 is dit door een wetswijziging versoberd en is de maximaal mogelijke uitkeringsduur nog maar 24 maanden. De exacte uitkeringsduur is afhankelijk van het arbeidsverleden. In veel gevallen is de uitkeringsduur korter dan het maximum. De VVT PAWW compenseert het verschil tussen de uitkeringsduur van vóór 2016 en de huidige uitkeringsduur.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Bent u langdurig arbeidsongeschikt? Ontvangt u daarvoor een WIA uitkering én is uw WIA uitkering plus alle overige inkomsten minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris? Dan vult de VVT WIA Hiaat Uitgebreid dit inkomen aan tot 70% van uw laatstverdiende salaris. De maximale uitkeringsduur is tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd.

De totale premie wordt via de werkgever verrekend met TAF.

Ik ben werkloos. Wanneer kom ik in aanmerking voor een aanvullende uitkering?

U heeft recht op een uitkering zodra uw WW-uitkering bij het UWV stopt. Daarbij moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent nog steeds werkloos nadat uw WW-uitkering van het UWV is gestopt
• U zou op basis van de wetgeving van vóór 1-1-2016 nog recht hebben op een
uitkering van het UWV
• Op het moment dat u werkloos raakte was uw werkgever verzekerd bij TAF.

Ik ben arbeidsongeschikt. Wanneer kom ik in aanmerking voor een aanvullende uitkering?

U heeft recht op een uitkering zodra u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• U ontvangt een WIA uitkering
• Op het moment dat u zich voor het eerst ziek heeft gemeld was uw werkgever verzekerd bij TAF
• U was in de 4 weken vóór de ingangsdatum van deze dekking in staat uw volledige werkzaamheden te verrichten
• Uw WIA-uitkering plus alle overige inkomsten bedraagt minder dan 70% van uw laatstverdiende salaris.

Hoelang ontvang ik een aanvullende uitkering als ik werkloos/arbeidsongeschikt ben?

Werkloosheid

Als u werkloos bent, dan ontvangt u een WW-uitkering van het UWV. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat u gewerkt heeft. Vóór 1-1-2016 was de maximaal mogelijke uitkeringsduur 38 maanden. Vanaf 1-1-2016 is dit verkort naar een maximaal mogelijke uitkeringsduur van 24 maanden. Heeft uw werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afgesloten? Dan vergoedt deze verzekering het verschil tussen de uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de huidige uitkeringsduur die is bepaald door het UWV.

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent verklaard, dan stroomt u eerst in de WIA. U heeft dan recht op een loongerelateerde uitkering (LGU). De uitkeringsduur hiervan is ook afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Net als bij werkloosheid was de maximaal mogelijke uitkeringsduur vóór 1-1-2016 38 maanden. Na 1-1-2016 is dit verkort naar een maximaal mogelijke uitkeringsduur van 24 maanden. Bent u na de loongerelateerde uitkering nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering uit de WIA. Heeft uw werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afgesloten? Dan vergoedt deze verzekering het verschil tussen de uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de huidige uitkeringsduur die is bepaald door het UWV.

Als uw loongerelateerde uitkering stopt, en u bent nog steeds arbeidsongeschikt, kunt u in aanmerking komen voor de loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering (VVU). Dit is afhankelijk van de mate waarin u uw restverdiencapaciteit benut*. Het kan zijn dat deze uitkering minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris bedraagt. De VVT WIA Hiaat Uitgebreid vult deze uitkering aan tot maximaal 70 procent van uw laatstverdiende salaris. De maximale uitkeringsduur is tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd.

*We begrijpen dat dit een technisch verhaal is. Wilt u daar meer informatie over? Neem dan contact op met de afdeling P&O van uw (laatste) werkgever.

Wat is de hoogte van mijn uitkering bij werkloosheid/arbeidsongeschiktheid?

Werkloosheid

Bent u werkloos en komt u in aanmerking voor een aanvullende uitkering bij TAF? Dan is de hoogte van de uitkering gelijk aan de WW-uitkering die u ontving van het UWV. Eventuele overige inkomsten worden wel in mindering gebracht op deze uitkering.

Arbeidsongeschiktheid

Ontvangt u een WIA-uitkering? Dan wordt met de VVT WIA Hiaat Uitgebreid verzekering uw inkomen met deze verzekering aangevuld tot 70 procent van uw inkomen voorafgaand aan de dag dat u ziek werd.

Krijg ik een uitkering als ik al werkloos was voordat mijn werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afsloot?

Om voor een uitkering in aanmerking te komen dient de eerste dag van werkloosheid plaats te vinden na de ingangsdatum.

Krijg ik een uitkering als ik al arbeidsongeschikt was voordat mijn werkgever de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afsloot?

Om voor een uitkering in aanmerking te komen, dient de eerste dag van arbeidsongeschiktheid plaats te vinden na de ingangsdatum.

Waar moet ik mij werkloos of arbeidsongeschikt melden om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering?

Bent u werkloos of arbeidsongeschikt? Dan kunt u bij TAF een formulier aanvragen. Nadat u het formulier heeft ingevuld, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging met daarin een informatiebrochure.

Wie is TAF?

TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We richten ons op verzekeringen die te maken hebben met overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. Voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben A.G en financieel adviesbureau Kuijpers & Kuijpers.

Wie is Quantum Leben A.G.?

Quantum Leben A.G. is de verzekeraar achter de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Quantum Leben A.G. is gevestigd in Liechtenstein. De verzekeraar is door de Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. En staat onder toezicht van de Finanzmarktaufsicht (FMA). Ook is Quantum Leben A.G. lid van het Verbond van Verzekeraars.

Meer over Quantum Leben A.G.

Wie is TAF?

TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We bieden verzekeringen aan die financiële bescherming bieden bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. Voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben A.G.

Wie is Kuijpers & Kuijpers?

Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, Zorgthuisnl en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de VVT Inkomensaanvulling Verzekering? Kijk dan eens op onze pagina met veel gestelde vragen voor werknemers