Spring naar content

Veel gestelde vragen voor werkgevers

Wat houdt de VVT Inkomensaanvulling Verzekering in?

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering is ontwikkeld voor werknemers in de Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorgsector (VVT). Deze verzekering vervangt volledig de PAWW-regeling van Stichting PAWW en biedt daarnaast een gegarandeerde aanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris.

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering bestaat uit twee op elkaar aansluitende dekkingen:

  • De VVT PAWW
  • de VVT WIA Hiaat Uitgebreid

VVT PAWW

Vóór 1-1-2016 was de maximaal mogelijke uitkeringsduur bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (bij de loongerelateerde uitkering) 38 maanden. Na 1-1-2016 is de maximaal mogelijke uitkeringsduur nog maar 24 maanden. Afhankelijk van het arbeidsverleden kan dit zelfs nog korter zijn. De VVT PAWW vergoedt het verschil tussen de langere uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de kortere uitkeringsduur van nu.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Is uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt? En ontvangt deze een WIA-uitkering én is deze WIA-uitkering plus alle overige inkomsten minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris? Dan vult de VVT WIA Hiaat Uitgebreid dit aankomen aan tot 70 procent van het laatstverdiende salaris. De aanvulling geldt ook voor salarissen boven de sv-loongrens. De maximale uitkeringsduur is tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

De totale premie wordt via de werkgever verrekend met TAF.

Ben ik verplicht de VVT Inkomensaanvulling Verzekering af te sluiten?

Nee, deze verzekering is niet verplicht. Echter, het is een vervanging en verbetering van de wél verplichte PAWW-regeling van de Stichting PAWW. U kunt als werkgever bij de Stichting PAWW dispensatie van de verplichte PAWW-regeling aanvragen, als u daarvoor in de plaats de VVT Inkomensaanvulling Verzekering afsluit. Sluit u de VVT Inkomensaanvulling Verzekering af? Dan vervalt ook de verplichte afdracht aan de Stichting PAWW. Bovendien breidt u met de VVT Inkomensaanvulling Verzekering de voorzieningen voor uw werknemers uit met een volledige WIA Hiaat Uitgebreid dekking.

Hoe vraag ik dispensatie aan bij de Stichting PAWW?

Wilt u dispensatie aanvragen? Neem dan contact op met Kuijpers & Kuijpers via telefoonnummer 076 205 51 31 of stuur een e-mail naar info@kuijpers-kuijpers.nl

Is het mogelijk enkel de VVT PAWW af te sluiten?

Nee, het is alleen mogelijk de volledige VVT Inkomensaanvulling Verzekering (VVT PAWW en VVT WIA Hiaat Uitgebreid) af te sluiten. Laat u daarover goed voorlichten door Kuijpers & Kuijpers.

Wat als ik al een lopende WIA-verzekering heb?

Heeft u al een lopende WIA-Hiaat verzekering? Dan kan de dekking VVT WIA Hiaat Uitgebreid uitgesteld ingaan. De voorwaarde hiervan is dat u nu bij de aanvraag van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering uw lopende WIA Hiaat verzekering per de eerst volgende contractvervaldatum opzegt. Heeft u een semi-collectieve WIA Hiaat verzekering? Dan adviseren wij u om deze op te zeggen en over te gaan op de VVT WIA Hiaat Uitgebreid, vanwege de collectieve en completere dekking.

Wilt u daar graag advies over inwinnen? Neem dan contact op met Kuijpers en Kuijpers via telefoonnummer 076 205 51 31 of stuur een e-mail naar info@kuijpers-kuijpers.nl.

Als er gedurende het jaar nieuwe werknemers in dienst komen en werknemers vertrekken, moet ik dit verplicht melden?

Nee, dat is niet nodig. Deze verzekeringsoplossing werkt op basis van jaarlijkse na-verrekening. Bij aanvang bepalen wij een voorschot-premie op basis van uw opgave van uw SV-loonsom. In de eerste maand na afloop van elk jaar vragen we naar de definitieve salarissen en aantal medewerkers. Op basis van deze cijfers bepalen wij of u teveel betaalde premie terug ontvangt of dat u moet bijbetalen. Tevens baseren wij op basis van deze definitieve cijfers een nieuwe voorschot-premie voor het komende jaar.

Is er een premiegarantie van toepassing?

Ja, de premie staat vast voor de eerste contractperiode.

Wie is TAF?

TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We richten ons op verzekeringen die te maken hebben met overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. Voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben A.G en financieel adviesbureau Kuijpers & Kuijpers.

Bekijk website TAF

Wie is Quantum Leben A.G.?

Quantum Leben A.G. is de verzekeraar achter de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Quantum Leben A.G. is gevestigd in Liechtenstein. De verzekeraar is door de Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. En staat onder toezicht van de Finanzmarktaufsicht (FMA). Ook is Quantum Leben A.G. lid van het Verbond van Verzekeraars.