Spring naar content

Voor werkgevers

De nieuwe VVT CAO verschijnt binnenkort in volle omvang. Omdat er verplichtingen uit voortvloeien voor werkgevers en de tijd erg kort begint te worden. Kuijpers & Kuijpers heeft een totaaloplossing ontwikkeld voor werknemers in de VVT. Het betreft de combinatie van de beste verzekeringsaanbieding en een volledig pakket aan ondersteuning.

Als medewerker in de VVT-sector ben je financieel erg kwetsbaar als je door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. Gelukkig wordt in de VVT CAO een oplossing toegevoegd die op 1 oktober aanstaande ingeregeld moet zijn. De bedoeling is om forse inkomensterugval bij WW (maar vooral bij arbeidsongeschiktheid), te verzekeren tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

 

De nieuwe VVT CAO;
getrapte aanloop in tijd, maar ook hoogste tijd

Inmiddels is meer bekend geworden hoe de VVT CAO er met de laatste aanpassingen gaat uitzien. Per 1 oktober aanstaande dienen VVT organisaties het PAWW risico voor het onderdeel WW te verzekeren. Dit betreft een 100% werknemerspremie.

Het PAWW WGA-risico wordt in deze vorm niet langer verzekerd omdat de sector per deze datum collectief vertrekt bij de Stichting PAWW.

Vervolgens worden met ingang van 1 januari 2023 twee nieuwe elementen toegevoegd:
1) een WGA Hiaat Uitgebreid dekking (=aanvulling tot 70%) én
2) een WGA Hiaat Uitgebreid dekking met terugwerkende kracht ingaande 1 maart 2020.
1) en 2) zijn 100% werknemer premies echter voor punt 2) volgt in 2023 een looncompensatie vanuit werkgevers.

Bestaande contracten worden gerespecteerd.

Er liggen diverse acties voor HRM, PSA en OR welke ingevuld moeten worden in relatief korte tijd. Het is ook de laatste kans om nog vorderingen bij Stichting PAWW in te dienen. Kortom werk aan de winkel voor een veilige omzetting en implementatie. Kuijpers & Kuijpers heeft hier ruime ervaring in opgedaan. Zij stond aan de wieg van hetgeen nu geregeld wordt.

Omdat wij zien dat veel externe adviesorganisaties met veel belangstelling onze updates volgen, zijn wij gestopt om deze actualiteiten op onze website direct aan te bieden.

Voor u als verantwoordelijke functionaris van een VVT-instelling staan wij natuurlijk met raad en daad beschikbaar om u te helpen om tijdig de oplossingen te realiseren. Wij vertellen u er graag meer over u kunt ons bereiken via onze contactgegevens elders op deze website. Graag tot snel!

 

Alles over de VVT Inkomensaanvulling Verzekering

Bijzonder:

Een bijzonder alternatief voor de verplichte PAWW-regeling van Stichting PAWW is de VVT Inkomensaanvulling verzekering die de PAWW bescherming combineert met een extra verzekering. Deze extra verzekering garandeert een aanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris.

Wat is er nu geregeld? Uitgangspunten:

Op dit ogenblik betaalt iedere VVT medewerker premie aan de Stichting PAWW. Deze stichting is in het leven geroepen om de versobering van de uitkeringsduur voor de WW en de WIA te repareren. Het gaat dan om de pro rata reparatie van maximaal 24 maanden naar maximaal 38 maanden.

Aansluiting bij PAWW:

De aansluiting bij Stichting PAWW én dus de premiebetaling is verplicht. De premie wordt volledig ingehouden op het loon van de werknemer. Deze aansluiting én betalingsverplichting komen te vervallen indien een VVT-instelling ten behoeve van haar medewerkers dispensatie van  deelname krijgt.

Ontwikkeling alternatief product; de VVT Inkomensaanvulling verzekering:

Dispensatie wordt verkregen onder bijzondere voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat er een tenminste gelijkwaardige PAWW regeling voor in de plaats komt:

1)     De VVT Inkomensaanvulling verzekering voldoet aan het criterium ‘tenminste gelijkwaardige PAWW-regeling’.

2)     Daarbovenop biedt de VVT Inkomensaanvulling verzekering een belangrijke extra zekerheid. Indien een VVT medewerker gedurende de WIA-arbeidsongeschiktheidsperiode geconfronteerd wordt met inkomensterugval, wordt de inkomensterugval gerepareerd. Dit tot 70% van het oude inkomen voor de eerste ziektedag. Deze uitkering, anders dus dan de PAWW-reparatie, loopt wél langer door. Namelijk tot maximaal de AOW-gerechtigde datum toe.

3)     Daarnaast ontvangt de werkgever de Sociale Zekerheid-rekentool waarmee de financiële fitheid van de medewerker bij iedere ziekte- en arbeidsongeschiktheidssituatie in beeld wordt gebracht. Cao-specifiek en inclusief wettelijke-, UWV en PFZW-regelingen. Minister Koolmees rekent deze vorm van informatieverstrekking tot ‘goed werkgeverschap’.

Kosten voor de medewerker:

 

De verplichte bijdrage komt te vervallen indien deelgenomen wordt aan de VVT Inkomensaanvulling verzekering.

Stichting PAWWVVT Inkomensaanvulling verzekering
PAWW risicoJaJa
Inkomensgarantie bij WIANeeJa
Cao-SoftwareNeeJa
Voor wieInkomen tot SV loonInkomen tot SV loon én Inkomen daarboven tot € 200.000,-

Oplossing mogelijk door medewerking van sociale partners:

De realisatie is mede mogelijk gemaakt doordat vakbonden en werkgeversverenigingen de juridische voorwaarden hebben ingevuld voor een rechtsgeldige uitvoeringspraktijk van de VVT Inkomensaanvulling verzekering.

Wat zijn de stappen om gebruik te kunnen maken van deze alternatieve PAWW regeling:

Het begint met een voorgenomen besluit van het bestuur en instemming door de OR om vervolgens dispensatie aan te vragen bij de commissie CAO aangelegenheden van de Stichting PAWW. Advieskantoor Kuijpers&Kuijpers begeleidt VVT werkgevers in dit proces. Er zijn voor iedere stap  door hen voorbeelddocumenten gemaakt die een spoedige doorloop mogelijk maken.

Meer weten?

Bel of e-mail Kuijpers-Kuijpers via : T. 076-205 51 31 of info@kuijpers-kuijpers.nl.

De VVT Inkomensaanvulling verzekering voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT) is ontwikkeld voor werknemers in de VVT-sector. Werkgever heeft in overleg met de Ondernemingsraad deze verzekering afgesloten voor alle medewerkers. Deze verzekering  vergoedt de wettelijke verslechtering van de korte uitkeringsduur waarmee u te maken krijgt als u werkloos of arbeidsongeschikt bent. Bovendien vult deze verzekering bij arbeidsongeschiktheid de WIA-uitkering gegarandeerd aan tot 70 procent van het oorspronkelijke salaris.

Volledige en betaalbare bescherming

Als je als werknemer in de VVT-sector getroffen wordt door werkloosheid of arbeids-ongeschiktheid, ben je financieel erg kwetsbaar. In de huidige CAO is er op dat vlak weinig geregeld. En individueel iets afsluiten of regelen? Dat is vaak duur. Het gevolg is dat het inkomen op den duur fors kan terugvallen.

Met de VVT Inkomensaanvulling Verzekering wordt een forse inkomensdaling voorkomen bij werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering biedt twee met elkaar samenhangende dekkingen:

VVT PAWW

Deze verzekert een langere uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en vervangt volledig de regeling van de Stichting PAWW.

Deze verzekering zorgt voor een langere uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Vóór 1-1-2016 keerde het UWV maximaal 38 maanden uit – afhankelijk van het arbeidsverleden. Tegenwoordig is dit nog maar maximaal 24 maanden. De VVT PAWW vergoedt volledig het verschil tussen de langere uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de kortere uitkeringsduur van nu. Op dit moment bent u hiervoor verplicht, in het kader van de CAO, aangesloten bij de Stichting PAWW.

In onderstaand voorbeeld leggen we de regeling uit:

Caroline verliest na 18 jaar trouwe dienst haar baan en ontvangt een WW-uitkering van het UWV. Vóór 1-1-2016 zou zij op basis van zijn arbeidsverleden wettelijk 18 maanden een uitkering ontvangen. Met de huidige regeling krijgt zij van het UWV slechts 14 maanden uitgekeerd. Voor Caroline betekent dit dat zij dus vier maanden minder WW-uitkering ontvangt, dan waar zij volgens de oude regeling recht op zou hebben. Daarom ontvangt Caroline vanuit de VVT PAWW nog vier maanden extra uitkering, als haar uitkering bij het UWV na 14 maanden stopt. Dit is dus deel één van de verzekering.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Dit tweede en belangrijkste verzekeringsonderdeel biedt een gegarandeerde uitkering bovenop de UWV- en PFZW-uitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris.

 

Als werknemer in de VVT-sector bent u financieel erg kwetsbaar als u door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid getroffen wordt. In de huidige CAO is er op dat vlak weinig geregeld. En individueel iets afsluiten of regelen? Dat is vaak duur. Het gevolg is dat u geconfronteerd kunt worden met een forse inkomensterugval. Deze daling kan leiden tot een inkomen van minder dan 50 procent van het huidige salaris. In het ergste geval duurt deze inkomensterugval totdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Het kan voorkomen dat als u arbeidsongeschikt bent en in de WIA belandt, u na een tijdje minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris krijgt uitgekeerd. De VVT WIA Hiaat Uitgebreid vult het inkomen bij arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot 70 procent van uw laatstverdiende salaris. Net zolang als u arbeidsongeschikt blijft, tot aan maximaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

In onderstaand voorbeeld leggen we de regeling uit:

Eefje raakt volledig arbeidsongeschikt. zij verdiende € 3.250,- bruto per maand (fulltime). In het eerst jaar van ziekte ontvangt zij 100 % van haar laatstgenoten salaris. Vervolgens ontvangt zij in het tweede jaar van ziekte 70 % van haar salaris. Daarna ontvangt zij bij voortdurende arbeidsongeschiktheid een uitkering van het UWV. De UWV uitkering is samen met de PFZW-uitkering echter niet voldoende om de inkomensterugval te stoppen.

Gelukkig heeft <WERKGEVER> ook de VVT inkomens Aanvulling Verzekering geregeld. Deze verzekering zorgt ervoor dat Eefje niet terugvalt naar een wettelijke uitkering (VVU) en een kleine aanvulling van het Pfzw wat zou zorgen voor een uitkering van € 1.365,- per maand maar krijgt Eefje een aanvulling tot 70 % van haar laatstgenoten salaris, zijnde € 2.275,- per maand.  Schematisch als volgt:

Wat kost dit?

De deelname aan de Stichting PAWW is verplicht voor iedere VVT-medewerker. De verplichte deelname zorgt ervoor dat <WERKGEVER> op uw salaris een premie inhoudt van 0,4% van het loon. <WERKGEVER> heeft na overleg met de Ondernemingsraad en het Bestuur dispensatie aangevraagd om van deze verplichte deelname af te komen.

De dispensatie is aan <WERKGEVER> verleend en daarvoor heeft <WERKGEVER> de VVT Inkomensaanvulling Verzekering geregeld die dus zowel dezelfde verzekeringsdekking verleent als bij de Stichting PAWW, maar daarbovenop ook nog de WIA Aanvulling tot aan de AOW-datum toe.

Zoals u in het voorbeeld ziet een veel ruimere inkomensbescherming dan de huidige PAWW regeling. Een heel veel ruimere inkomensbescherming dan wij tot op heden hadden. We gaan er dus heel veel op vooruit.

Conclusie

Eerst hadden we alleen de PAWW-dekking.

Nu hebben we én dezelfde PAWW-dekking én de Inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid (VVT Inkomens Aanvulling verzekering voor 0,4% van het bruto loon. De verplichte premiebetaling  aan de Stichting PAWW komt te vervallen. Deelname kost dus bijna niets extra’s en geeft heel veel meer inkomensbescherming.

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering is ontwikkeld voor werknemers in de Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorgsector (VVT). Deze verzekering vervangt volledig de PAWW-regeling van Stichting PAWW en biedt daarnaast een gegarandeerde aanvullingsuitkering bij arbeidsongeschiktheid tot 70 procent van het laatstverdiende salaris.

 

De VVT Inkomensaanvulling Verzekering bestaat uit twee op elkaar aansluitende dekkingen
-de VVT PAWW, en
-de VVT WIA Hiaat Uitgebreid

VVT PAWW

Vóór 1-1-2016 was de maximaal mogelijke uitkeringsduur bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid (bij de loongerelateerde uitkering) 38 maanden. Na 1-1-2016 is de maximaal mogelijke uitkeringsduur nog maar 24 maanden. Afhankelijk van het arbeidsverleden kan dit zelfs nog korter zijn. De VVT PAWW vergoedt het verschil tussen de langere uitkeringsduur van vóór 1-1-2016 en de kortere uitkeringsduur van nu.

VVT WIA Hiaat Uitgebreid

Is uw werknemer langdurig arbeidsongeschikt? En ontvangt deze een WIA-uitkering én is deze WIA-uitkering plus alle overige inkomsten minder dan 70 procent van uw laatstverdiende salaris? Dan vult de VVT WIA Hiaat Uitgebreid dit inkomen aan tot 70 procent van het laatstverdiende salaris. De aanvulling geldt ook voor salarissen boven de sv-loongrens. De maximale uitkeringsduur is tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

De totale premie wordt via de werkgever verrekend met TAF.

Onderstaand treft u een vereenvoudigde samengestelde uitleg aan omtrent enkele gehanteerde begrippen welke direct of indirect betrekking hebben op de VVT Inkomensaanvulling verzekering. De van toepassing zijnde polisvoorwaarden blijven in alle gevallen bepalend. Deze veel gestelde vragenlijst dient slechts tot doel een lekenversie te zijn ter ondersteuning van het lezen van de polisvoorwaarden en het begrijpen van de regeling.

Afstandsverklaring.
Voor geregistreerde gemoedsbezwaarden is de mogelijkheid om met een afstandsverklaring deelname uit te sluiten. Let goed op dat bij afstandsverklaring de regeling PAWW verplicht gehanteerd moet worden.

Er is al een WIA verzekering.
Het is niet mogelijk alleen een PAWW dekking te regelen.

Heeft u al een lopende WIA-Hiaat verzekering? Dan kan de dekking VVT WIA Hiaat Uitgebreid uitgesteld ingaan. De voorwaarde hiervan is dat u nu bij de aanvraag van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering uw lopende WIA Hiaat verzekering per de eerst volgende contractvervaldatum opzegt. Heeft u een semicollectieve WIA Hiaat verzekering? Dan geven wij u in overweging om deze op te zeggen en over te gaan op de VVT WIA Hiaat Uitgebreid, vanwege de collectieve dekking.

Wilt u daar graag advies over inwinnen? Neem dan contact op met Kuijpers en Kuijpers via telefoonnummer 076 205 51 31 of stuur een e-mail naar info@kuijpers-kuijpers.nl.

Arbeidsongeschikte medewerker gaat uit dienst.
Indien een verzekerde arbeidsongeschikte medewerker uit dienst gaat blijft deze recht houden op de uitkeringsrechten. (( art. 10.2 versie QL-VVT-WIA-Hiaat-Uitgebreid 01-2021)).

 

Deelnemen.
Het is de werkgever die namens de medewerkers de deelname aan de SPAWW officieel beëindigt en met de verzekeringsmaatschappij de VVT Inkomensaanvulling verzekeringsovereenkomst aangaat/start. Voorwaardelijk is dat de cao-commissie van de Stichting PAWW officieel dispensatie heeft verleend en de beëindigingsdatum heeft gecommuniceerd.

De Stichting PAWW verandert haar regeling of stopt ermee.
Dan verandert de verzekeringsmaatschappij haar regeling eveneens of stopt met de PAWW regeling (daar hoeft dan ook niet meer voor betaald te worden).

De verzekeringsdekking is anders dan verwacht.
Er is een verschillenoverzicht gemaakt tussen de verplichte PAWW regeling bij de Stichting PAWW en de VVT Inkomensaanvulling verzekering, maar er is veel meer. Voor de WIA Hiaatdekking behoeft in de laatste twee jaar voor AOW datum geen premie meer te worden betaald. Indien ook de verzekeringsmaatschappij gebaat is om mee te investeren in interventies, re-integratie, staat zij daarvoor open. Kuijpers & Kuijpers staat aan de zijde van de klant/uitkeringsgerechtigde om klanten waar nodig te helpen bij vragen. Uiteraard zijn er ook polisvoorwaarden. Zowel de polisvoorwaarden als het verschillenoverzicht zijn voor het aangaan van de verzekeringsovereenkomst aan de werkgever verstrekt. (( Vergelijk intern )). Polisvoorwaarden en het verschillenoverzicht kunnen eveneens bij Kuijpers & Kuijpers aangevraagd worden.

DGA.
Een directeur grootaandeelhouder in de zin van de ‘Regeling aanwijzing directeur grootaandeelhouder 2016’ wordt niet aangemerkt als verzekerde/uitkeringsgerechtigde; ook niet indien deze tegen diens wil ontslagen kan worden. (( art. 1.7 versie QL-VVT-WIA-Hiaat-Uitgebreid 01-2021)).

Geen premiebetaling.
Voor verzekerden die binnen twee jaar de AOW-leeftijd bereiken behoeft geen premie te worden betaald. Eveneens behoeft geen WIA-premie betaald te worden voor de verzekerde die een WIA-uitkering ontvangt. (( art. 7.5 versie QL-VVT-WIA-Hiaat-Uitgebreid 01-2021)).

Het ‘ei van Columbus’?
Misschien wel door de unieke combinatie. Het grootste voordeel is dat er een uitkeringsgarantie bij een WGA-uitkering tot aan het niveau van 70% van het laatste inkomen verzekerd wordt, tot aan de AOW-datum toe. Ook de volledige PAWW dekking valt onder deze verzekering. De totale premie (2021) bedraagt 0,4% (net zoveel als nu al betaald wordt voor alleen de verplichte PAWW bij de Stichting PAWW (SPAWW)). Deze verplichte premie komt vervolgens te vervallen zodra gebruik gemaakt wordt van de VVT Inkomensaanvulling verzekering. De VVT medewerker betaalde al 0,4% (welke komt te vervallen) en voor het veel betere alternatief wordt eveneens 0,4% betaald. De premie voor de VVT Inkomensaanvulling verzekering wordt berekend over het ongemaximeerde loon.((aanvraagformulier / art. 1.9 versie QL-VVT-WIA-HIAAT-UITGEBREID 01-2021 )).

Hoe kan het nu dat het premiepercentage van 1. en 2. en 3. gelijk is aan het verplichte premiepercentage aan Stichting PAWW?
Graag zouden wij een spannend verhaal willen houden. De realiteit is echter dat de nu verplichte deelname aan de SPAWW regeling voor de VVT extreem duur is en weinig inhoud heeft. Het WW-risico voor de VVT is immers minimaal, terwijl het WW risico voor andere sectoren veel groter is. In andere sectoren is de 0,4% misschien heel erg laag aan premie. Hun lage premie wordt mogelijk gemaakt door de verplichte premieafdrachten van de VVT. Dat is heel krom omdat vele alle andere sectoren in Nederland al lang een WIA Hiaat regeling hebben in hun arbeidsvoorwaarden pakket.

Kuijpers & Kuijpers heeft in samenwerking met Quantum Leben AG een vergelijkbare PAWW gemaakt; de VVT Inkomensaanvulling verzekering. Met deze verzekering mogen werkgevers namens hun personeel, na verkregen dispensatie, afscheid nemen van de verplichte aansluiting bij Stichting PAWW. Er valt als gevolg 0,4% aan premie vrij waarvoor dan wel een alternatieve vergelijkbare PAWW dekking moet worden aangekocht. Dat PAWW-deel én (vooral) de WIA Hiaat verzekering is de VVT Inkomensaanvulling verzekering die totaal  0,4% van de loonsom aan premie vraagt.

Dus tegen 0,4% premie ontvangt de VVT medewerker én een gelijke PAWW-dekking én een WIA Hiaat-dekking tot aan de AOW datum toe. De 0,4% wordt berekend en ingehouden op het bruto loon. De werkgever verzorgt ten behoeve van de medewerkers de inhouding en zorgt voor rechtsgeldige premie afdracht.

HResoluut B.V..
HResoluut B.V. = ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72555904 en leverancier van de SZ-rekentool. Deze rekentool brengt inzicht, overzicht en biedt voorspelbare toekomstwaarde voor werkgevers en werknemers bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. De SZ-rekentool maakt onderdeel uit van de totaalpropositie en wordt aan VVT-werkgevers verstrekt.

Klachten.
De verzekeringsmaatschappij weigert ten onrechte schade te betalen of frustreert schadebehandeling of is anderszins schadelijk in haar gedrag. Dan staat zowel de klachtenregeling bij de verzekeringsmaatschappij open als de procesgang naar KiFiD (onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) of naar de gewone rechter. (( art. 11 versie QL-VVT-PAWW 01-2021 resp. art. 14 versie QL-VVT-WIA-HIAAT-UITGEBREID 01-2021 )).

Kuijpers & Kuijpers B.V..
Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, BTN en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

Kuijpers & Kuijpers Consulting B.V..
Kuijpers & Kuijpers Consulting B.V. = ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80795382. Kuijpers & Kuijpers Consulting B.V. verzamelt vanuit verschillende bronnen en interviews relevante geanonimiseerde data omtrent verzuim, arbeidsongeschiktheid, preventie en re-integratie. Zij is deelnemer aan het platform met als primair doel voor de sub-sector VVT verlaging van het langdurige verzuim en arbeidsongeschiktheid en het verhogen van rendement op preventie en re-integratie te bereiken.

Oproepkrachten.
Uitdrukkelijk worden ‘oproepkrachten’ als verzekerden/uitkeringsgerechtigden aangemerkt. (( art. 1.7 versie QL-VVT-WIA-Hiaat-Uitgebreid 01-2021)).

Polisvoorwaarden
VVT PAWW oplossing voor de VVT (versie QL-VVT-PAWW 01-2021) en VVT WIA HIAAT Uitgebreid voor de VVT (versie QL-VVT-WIA-HIAAT-UITGEBREID 01-2021).
Deze ‘veel gestelde vragenlijst’ dient om snel antwoord en toelichting te geven op vragen over dit product. De vragen hebben wij opgetekend uit de diverse gesprekken die wij met VVT instellingen vooraf hebben gevoerd. De polisvoorwaarden blijven altijd bepalend voor het exacte antwoord omdat zij veel gedetailleerder zijn opgesteld en veel meer unieke vragen helpen te beantwoorden. Deze ‘veel gestelde vragenlijst’ helpt de lezer op weg.

Premiebetaling.
De premiebetaling voor de verzekering verloopt via het ‘voorschot (( art. 7.2)) en na verrekening systeem’ (( art. 7.3 )). In dit model geeft een werkgever eenmaal per jaar het totale SV Loon van alle verzekerden tezamen op zoals aan de Belastingdienst opgegeven voor de rubriek “Loon voor de werknemersverzekeringen”. (( art. 9 )). Na afloop van het jaar worden deze gegevens nogmaals opgevraagd en vergeleken. Als er groei is geweest moet er premiegeld worden bijbetaald en is er sprake van lagere getallen, dan volgt er terugbetaling van premiegeld. De werkgever houdt iedere maand de 0,4% in op het brutoloon van de werknemer. Er wordt in het aanvraagformulier gevraagd naar de totale SV Loonsom en de gemaximeerde SV Loonsom.
Premiebetaling vindt aan of via het A+O Fonds VVT plaats.

Procedure.
Het stappenplan is overzichtelijk. Met een besluit van de RvB en instemming door de OR kan er dispensatie worden aangevraagd bij de Stichting PAWW. Alle documenten daarvoor zijn in Word-versie beschikbaar bij Kuijpers & Kuijpers. Zij verzorgen zowel de aanvraag bij de Commissie cao-zaken, als de aanvraag van de VVT Inkomensaanvulling verzekering.
Zodra de Stichting PAWW dispensatie verleend heeft, start de VVT Inkomensaanvulling verzekering. De Stichting PAWW bericht officieel wat de aanvangsdatum is en de premie incasso door haar wordt beëindigd. De VVT Inkomensaanvulling verzekeringspremie volgt door middel van een factuur met twaalf maandelijkse factuuropgaven.

Quantum Leben AG.
Quantum Leben A.G. is de verzekeraar achter de VVT Inkomensaanvulling Verzekering. Quantum Leben A.G. is gevestigd in Liechtenstein. De verzekeraar is door de Nederlandsche Bank toegelaten op de Nederlandse markt. En staat onder toezicht van de Finanzmarktaufsicht (FMA). Ook is Quantum Leben A.G. lid van het Verbond van Verzekeraars.

Samenloop.
Voor de PAWW uitkering worden eventuele overige uitkeringen uit arbeidsongeschiktheid-verzekeringen of -pensioen niet in mindering gebracht op de uitkering. Alleen, als het totale inkomen uitkomt boven de 100% van het inkomen direct voorafgaand aan de eerste ziektedag (dan pas) wordt de uitkering gematigd zodat het totaal aan inkomen/uitkeringen niet meer bedraagt dan 100% van het inkomen direct voorafgaand aan de eerste ziektedag.
De WIA Hiaat Uitgebreid verzekering vult aan tot 70% van het salaris direct voorafgaand aan de eerste ziektedag. Op deze uitkering worden alle overige inkomsten en uitkeringen in mindering gebracht.

 

TAF B.V..
TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We richten ons op verzekeringen die te maken hebben met overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. Voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben A.G en financieel adviesbureau Kuijpers & Kuijpers.

Voor alle medewerkers?
Voor het PAWW-deel wordt naadloos aangesloten op de verplichte PAWW deelname bij de Stichting PAWW. De verzekeraar Quantum Leben heeft een garantie afgegeven dat niemand tussen wal-en-schip valt. Je moet natuurlijk wel aan de voorwaarden voor de PAWW voldoen, maar dat geldt ook bij aansluiting bij de Stichting PAWW. ((o.a. art. 3.1 Inloop risico versie QL-VVT-PAWW 01-2021)).
Voor het WIA Hiaat verzekeringsdeel geldt dat indien een medewerker binnen zes maanden na de start van de verzekering of aanvang van het dienstverband arbeidsongeschikt raakt er beoordeeld zal worden of de gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of het dienstverband zodanig was dat arbeidsongeschiktheid verwacht kon worden. In het bevestigende geval kan de WIA uitkering uit de polis geheel of gedeeltelijk geweigerd worden.

Indien er bij start reeds een soortgelijke (WIA Hiaat) verzekering bestond, dan geldt de bovenstaande beperking niet. ((art. 2.2 versie QL-VVT-WIA-HIAAT-UITGEBREID 01-2021)).

Waar normaal de salarissen begrensd zijn bij de WIA Hiaatverzekering worden in deze verzekering alle salarissen meegenomen tot € 200.000,-. ((polisblad voor maximering)).

Wat zijn de risico’s/nadelen?
Dat klinkt heel vreemd, maar dat zijn dezelfde risico’s als in andere verzekeringsovereenkomsten:
-de verzekeringsmaatschappij verhoogt haar premies e/o verslechtert haar dekking; dan mag je als klant weg uit het contract. Iedereen die dan al rechten heeft, behoudt deze rechten voor de volle looptijd.
-de contractduur is drie jaar; daarna kan iedere werkgever weer andere keuzes maken. ((polisblad / art. 3.1 versie QL-VVT-PAWW 01-2021 resp. art. 3.1 versie QL-VVT-WIA-HIAAT-UITGEBREID 01-2021 )).

WIA uitkering.
De uitkering wordt als volgt vastgesteld (70% x laatstverdiend loon) -/- uitkering uit de WIA -/-uitkering uit de PFZW -/- uitkeringen uit hoofde van afspraken CAO -/- PAWW uitkering -/- inkomen welke verdiend wordt met nieuwe arbeid). (( art. 9.4 versie QL-VVT-WIA-Hiaat-Uitgebreid 01-2021)).

 

WIA uitkering en salaris boven het maximum WIA-loon.
Indien een verzekerde voor aanvang arbeidsongeschiktheid een inkomen had welke hoger dan het maximum WIA-loon reikte, dan dekt deze WIA verzekering tot aan 70% van het laatstverdiende loon. Op de berekende uitkering worden in mindering gebracht de uitkeringen WIA, WW, PAWW, PFZW, CAO en het inkomen welke nog met werken wordt verdiend. (( art. 9.4  versie QL-VVT-WIA-Hiaat-Uitgebreid 01-2021)).)).

 

Ziek of arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering.
Indien de gezondheidstoestand bij de start van de verzekering of van het dienstverband al zodanig was dat de arbeidsongeschiktheid verwacht kan worden en raakt de medewerker binnen zes maanden na start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt, dan kan de verzekeringsmaatschappij de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk weigeren. (( art. 2.2 versie QL-VVT-WIA-Hiaat-Uitgebreid 01-2021)).

Ziek of arbeidsongeschikt bij aanvang verzekering indien er al een WIA verzekering bestaat bij aanvang.
Indien direct voor de start van de verzekering door of vanwege de werkgever een soortgelijke verzekering op de medewerker van toepassing is, is de regeling van ‘ziek of arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering’ niet van toepassing (( art. 2.2)). De uitsluiting/beperkingsbepaling is wel altijd van toepassing bij nieuwe medewerkers. In de praktijk geldt dat indien er reeds dekking was onder de oude WIA verzekering, deze WIA verzekering het inkomensverlies opvangt binnen het raam van de indertijd overeengekomen afspraken. Het is belangrijk dat bij beëindiging van de lopende WIA-verzekering uitgebreid melding wordt gemaakt van alle zieken en arbeidsongeschikten. Op deze wijze blijven zij recht op verzekeringsdekking behouden ook al wordt deze verzekering beëindigd en voor het overige personeel voortgezet onder de VVT Inkomensaanvulling verzekering.

Casuïstiek I.
Werknemer wordt ziek en gaat ziek-uit-dienst. Ontvangt aansluitend een ZW-uitkering, en ontvangt na 104 weken ziekte aansluitend WIA. De verzekering is aldoor van kracht geweest en loopt ook nog wanneer de ex-werknemer WIA gaat ontvangen. Heeft de ex-werknemer wel/niet recht op een PAWW-aanvulling na de LGU ?

Antw.: Ja, deze ex-werknemer heeft recht op een PAWW aanvulling op basis van de omschrijving van het inlooprisico omschreven in artikel 3.1. “Tevens ontstaat het recht op aanvullingsuitkering WGA uitsluitend indien de verzekering van kracht is direct voorafgaand aan de dag waarop de uitkeringsgerechtigde recht krijgt op een ZW uitkering of een LGU.” Dus ook als de verzekering in dit voorbeeld eindigt nadat er recht ontstaat op de ZW uitkering is er recht op een aanvulling.

Casuïstiek II.
Werknemer gaat uit dienst . Wordt binnen 4 weken ziek. Ontvangt vanaf dat moment  een ZW-uitkering (nawerking) , en ontvangt na 104 weken ziekte aansluitend WIA. De verzekering is aldoor van kracht geweest en loopt ook nog wanneer de ex-werknemer WIA gaat ontvangen. Heeft de ex-werknemer wel/niet recht op een PAWW-aanvulling na de LGU ?
Antw.: Nee, deze ex-werknemer heeft geen recht op een PAWW aanvulling omdat hij niet in dienst was bij de werkgever ten tijde van het ontstaan van het recht op de uitkering uit de ziektewet. Wel is het zo dat er bij 2 toch aanspraak gemaakt kan worden op een uitkering op basis van artikel 2.4: “Art 2.4 Vergelijk polisvoorwaarden TAF met het aanvullingsreglement private aanvulling WW en WGA van SPAWW:  Daar waar de belangen van de uitkeringsgerechtigde mogelijk geschaad kunnen worden, doordat er sprake is van een verschil tussen de polisvoorwaarden van Quantum Leben en het aanvullingsreglement Private aanvulling WW en WGA, geldt altijd de voor de uitkeringsgerechtigde gunstigste bepaling.”

Casuïstiek III.
De verzekeringsdekking wordt omschreven in de polisvoorwaarden. Het aanvangsmoment is belangrijk. Voor de PAWW dekking is het leidend dat de eerste dag dat er recht bestaat op een WIA óf ZW uitkering binnen de looptijd van de verzekering valt én dat de werknemer direct voorafgaand aan de dag dat er recht bestaat op een WIA of ZW uitkering in dienst was van de werkgever.
Voor de WIA Hiaat uitgebreid is het leidend dat de eerste ziektedag binnen de looptijd van de verzekering valt, én dat de werknemer in dienst was bij de werkgever.

 

Casuïstiek IV.

Het ontstaan van verzekeringsrecht ten aanzien van de PAWW-verzekering en de WIA Hiaat Uitgebreid verzekering hebben ieder een eigen startpunt. Dat komt voort uit het feit dat de PAWW verzekering één-op-één de PAWW regeling volgt van de Stichting PAWW ten aanzien van dit punt.  De definitie van uitkeringsgerechtigde volgens de PAWW luidt:

“De verzekerde(n). Een medewerker die op of na de ingangsdatum en vóór de einddatum van de verzekering op de dag voorafgaand aan het ontstaan van het recht op een uitkering uit de WIA óf de WW, in dienst is van de werkgever.”
In dit geval is er sprake van dekking voor werknemers die al ziek (arbeidsongeschikt) zijn op het moment dat de verzekering tot stand komt. Deze werknemers ontvangen de aanvulling ook mits ze op de dag voordat de WIA ingaat  nog altijd in dienst zijn , én de verzekering niet geëindigd is.
Het inlooprisico is daarmee dus gedekt voor de PAWW. Bij de WIA Hiaat Uitgebreid verzekering geldt dat de eerste ziektedag in ieder geval gelegen is ná ingangsdatum van de verzekering.

 

Casuïstiek V.
Indien iemand <35% arbeidsongeschikt is verklaard door een oorzaak waarvan de eerste ziektedag voor of na de ingangsdatum van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering heeft plaatsgevonden, wanneer is er dan sprake van verzekeringsdekking op deze verzekering?

Deze verzekering ziet zowel op de verzekeringsdekking PAWW als die van de WIA Hiaat Aanvulling:

-De verzekeringsdekking voor het PAWW deel (waarbij de <35% kwestie ook kan spelen) is identiek aan de PAWW regeling van de Stichting PAWW. Indien er daar dekking is (dat is afhankelijk van overige specifieke omstandigheden), is er eveneens dekking op de verzekerde PAWW-regeling. De verzekeringsmaatschappij heeft de garantie gegeven dat er geen ‘tussen-wal-en-schip’ situaties zullen zijn;
-Voor de WIA Hiaat Uitgebreid verzekering geldt de gebruikelijke toegangseis voor WIA Hiaat verzekeringen dat voor de aanvulling op de UWV uitkering het noodzakelijk is dat de relevante eerste ziektedag begonnen is op of na de ingangsdatum van deze (WIA Hiaat Uitgebreid) verzekering.

Wie is TAF?

TAF is sinds 2005 expert in financiële producten die inkomen en vermogen beschermen. We bieden verzekeringen aan die financiële bescherming bieden bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Al meer dan 700.000 mensen sloten op aanraden van hun financieel adviseur al een verzekering bij ons af. Voor de VVT Inkomensaanvulling Verzekering werkt TAF samen met verzekeraar Quantum Leben A.G.

Wie is Kuijpers & Kuijpers?

Kuijpers & Kuijpers B.V. is een specialistisch kantoor welke zich hoofdzakelijk richt op werkgevers en werknemers in de zorg. Zij is architect en bemiddelaar van de VVT Inkomensaanvulling Verzekering en onderhoudt contacten met de vakbonden, ActiZ, Zorgthuisnl en individuele werkgevers. Daarnaast begeleidt Kuijpers & Kuijpers werkgevers en werknemers bij het afnemen en gebruiken van het verzekeringsproduct. Ook treedt zij op als vraagbaak en begeleider bij vraagstukken over risicodekking en claims.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de VVT Inkomensaanvulling Verzekering? Kijk dan eens op onze pagina met veelgestelde vragen voor werkgevers.

Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor deze verzekering?

Neem dan contact op met de adviseurs van Kuijpers & Kuijpers:

Telefoonnummer: 076 205 51 31

E-mailadres: info@kuijpers-kuijpers.nl